ORGANISATIEONTWIKKELING

Bij organisatieontwikkeling kijken we waar je nu staat met de organisatie en waar je naartoe wilt. Wat is er voor nodig om daar te komen?
Vaak weet je wel wat je wilt, hoe je je processen daarin vorm geeft en wie je daarvoor nodig hebt. Echter, dan moet het ook nog gaan gebeuren…
En dan komt het aller moeilijkste pas:

Samenwerking…

Goed samenwerken is ontzettend ingewikkeld. Het vereist veel afstemming over zaken die we vaak klakkeloos aannemen:

Wat verwachten we van elkaar?
Welk gedrag accepteren we hier wel en niet?
Wat zijn onze normen en waarden?
Welke afspraken maken we daarover?
Wat doen we als die afspraken niet nagekomen worden?
Hoe gaan we om met verschil van mening, inzicht of conflict?
Hoe geven we elkaar feedback?
Hoe bouwen we aan vertrouwen?

Desis, Organisatieontwikkeling

Bovenstaande onderwerpen zijn een stuk abstracter dan een goed geformuleerde KPI. Toch blijkt keer op keer dat succesvolle organisaties juist hieraan veel tijd besteden. Succesvolle samenwerking wordt bepaald door bovenstaande onderwerpen goed samen te definiëren. Hiermee bouw je aan een gezond wederzijds vertrouwen. En als er eenmaal vertrouwen is, kun je als leider ook meer gaan delegeren en loslaten. Je team(s) en collega’s kunnen meer verantwoordelijkheid gaan dragen, waardoor jij meer ruimte krijgt om je bezig te houden met de grote zaken: visie, missie, strategie, je klanten….

Wil je meer informatie over organisatieontwikkeling? Neem contact met ons op.