LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

We gunnen iedereen een goede baas en iedere baas een goed team. Dat gaat echter niet vanzelf. Ook leiderschap is een vak waarin een ieder zich zal moeten bekwamen.

De stap van professional naar leider/leidinggevende is een lastige. Als professional werd je afgerekend op kennis en kunde, deadlines en resultaten.
Als leidinggevende moet je die resultaten opeens bereiken door middel van anderen: je team en andere stakeholders.
Dat vereist andere vaardigheden: richting aangeven, grenzen stellen, de normen en waarden in de organisatie (mede)-bepalen, aansturen, coachen, meeveren, faciliteren, waarderen, communiceren, enthousiasmeren… en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat is opeens een stuk abstracter, en je doet het nooit goed… Iedereen vindt er wel iets van.

Goed leiderschap

Goed leiderschap hangt samen met de ontwikkeling van twee belangrijke vaardigheden:

Een gezonde mate van onafhankelijkheid: van wat anderen van je vinden, van perfect zijn, van de controle willen hebben, van aardig gevonden willen worden… Dit zodat jij de grote lijnen uit kunt blijven zetten, en daaraan vast kunt blijven houden, ook al zijn je beslissingen niet altijd populair…

Verbinding kunnen maken. Als je geen verbinding kunt maken met jezelf, hoe weet je dan wat jij wilt en waar jij in gelooft? En als jij dat niet weet, hoe kun je je visie dan goed overbrengen op anderen? Geen leider zonder volgelingen. Je krijgt pas volgelingen die met je mee willen lopen als je met ze kunt verbinden. Dat is wat anders dan targets opleggen en KPI’s vast stellen. Echt verbinding maken vraagt een gezonde dosis empathie; EQ naast IQ.

Aan bovenstaande onderwerpen besteden we veel aandacht in onze leiderschapsontwikkelingstrajecten.

Desis, Leiderschapsontwikkeling

Wat doen we zoal?

We kijken mee met jou en je team en begeleiden je in het aansturen van je mensen.
We ontwikkelen jou en je team om samen effectiever te worden. Dit kan verschillende vormen aannemen: het trainen van bepaalde vaardigheden, teamsessies, faciliteren van een effectievere groepsdynamiek.
We coachen je op het ontwikkelen van effectiever leiderschap. Dit kunnen we individueel doen, of samen met je MT.
We begeleiden intervisiegroepen waarin leiders van verschillende organisaties samen leren en samen sparren over leiderschap in hun dagelijkse praktijk.

Wil je meer informatie over leiderschapsontwikkeling? Neem contact met ons op.